CranioSacraalTherapie-Achterhoek

  Bewustwording door aanraking

Vergoeding.

 

Een behandeling duurt ongeveer een uur en kost € 75,00 .

Craniosacraaltherapie wordt door vrijwel alle verzekeraars vergoed in het aanvullende pakket  De hoogte van de vergoeding hangt af van dit aanvullende pakket. Contact met de therapeut en verzekeraar geeft volledig inzicht in de hoogte van de vergoeding.

Craniosacraaltherapie wordt vergoed onder de noemer alternatieve beweegzorg, complementaire zorg en/of alternatieve behandelwijzen. Het verplicht eigen risico binnen de basisverzekering wordt hierbij niet aangesproken. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

 

Download hier een lijst met zorgverzekeraars die Craniosacraaltherapie vergoeden.