CranioSacraalTherapie-Achterhoek

  Bewustwording door aanraking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als craniosacraaltherapeut ben ik invoelend, respectvol, veilig en ervaringsgericht. Ik probeer u te leiden naar uw binnenste, naar het stil-zijn , waar uw waarheid zich openbaart en waardoor uw zelfgenezend vermogen ten volle gefaciliteerd wordt.

Mijn inspiratie is om mensen te begeleiden in hun proces tot zichzelf te komen, zichzelf te ontdekken zoals ze zijn, ontdaan van alle bagage die het leven met zich meebrengt. Vanuit deze staat kunnen lichamelijke en emotionele kwetsuren genezen en kan men veranderen in wie men wil zijn.

 

 

                                              Achtergrond

 

Na mijn HAVO heb ik Fysiotherapie gestudeerd  en ben vervolgens in diverse werk

settingen in binnen en buitenland werkzaam geweest. De afgelopen 26 jaar ben ik als geriatriefysiotherapeut verbonden aan verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem.

In 2007 ben ik als craniosacraaltherapeut afgestudeerd en sindsdien ben ik in die hoedanigheid tevens werkzaam in mijn praktijk.